Komitet Wyborczy Wyborców
Biłgoraj XXI

Program

Program Wyborczy KWW Biłgoraj XXI

Rekreacja i Turystyka:

- zagospodarowanie dolin rzek Biała i Czarna Łada pod kątem wypoczynku i rekreacji z uwzględnieniem potrzeb osób starszych (ścieżki spacerowe, elementy architektury rekreacyjnej)

- urządzenie parku Stanisława Nowakowskiego (oczko wodne, plac zabaw inne elementy architektury rekreacyjnej w zależności od propozycji mieszkańców)

- stworzenie infrastruktury gastronomicznej i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej zalewu Bojary

- rozbudowa ścieżek rowerowych oraz organizacja ruchu rowerowego w mieście ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta m.in. ul. Kościuszki

Ochrona środowiska:

- walka ze smogiem poprzez edukowanie mieszkańców, wymianę pieców z dofinasowaniem, zachęcanie do korzystania z rowerów zamiast samochodów przy poruszaniu się po mieście

Sport:

- większe środki dla klubów i stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych

- rozbudowa bazy rekreacyjno sportowej (budowa basenu, kortów tenisowych, boiska ze sztucznej nawierzchni, bazy hotelowej z elementami odnowy biologicznej na OSIR)

- wsparcie i udział Miasta w imprezach promujących miasto i powiat Biłgorajski jak np. rajd Jastrzębia Zdebrz

- podjęcie działań mających na celu uratowanie Autodromu oraz jego modernizacja

Kultura:

- zwiększenie oferty imprez w mieście dla młodzieży i osób dorosłych

Osoby niepełnosprawne:

- likwidacja barier architektonicznych

Przedsiębiorczość:

- wspieranie lokalnych przedsiębiorców w realizacji inwestycji promujących miasto, wpływających na tworzenie miejsc pracy i jego rozwój

- utworzenie Rady Przedsiębiorców

- zakup terenów inwestycyjnych

- tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy

Infrastruktura:

- rewitalizacja Placu Wolności

- budowa i modernizacja dróg osiedlowych

Seniorzy:

- stworzenie dziennego domu opieki

- stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji

- ulgi przy korzystaniu z oferty instytucji miejskich

Rozwój samorządności:

- utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta

- większe środki na budżet obywatelski gdzie mieszkańcy decydują jakie inwestycje będą realizowane w mieście

- cykliczne spotkania z mieszkańcami w sprawach codziennego funkcjonowania miasta

Bezpieczeństwo:

- modernizacja monitoringu w mieście

- współpraca z Policją w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście

Oświata:

- zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach

- zwiększenie liczby godzin świetlicowych w szkołach

- zwiększenie atrakcyjności oferty zajęć w przedszkolach

- wprowadzenie zajęć korekcyjnych w szkołach

Wprowadzenie Karty Mieszkańca co pozwoli korzystać mieszkańcom Biłgoraja z ulg w instytucjach miejskich.