Komitet Wyborczy Wyborców
Biłgoraj XXI

O Komitecie Wyborczym Biłgoraj XXI

Komitet Wyborczy Wyborców Biłgoraj XXI przystępuje do wyborów samorządowych już po raz czwarty. Jest inicjatywą obywatelską nie związaną z   żadną partią polityczną.

Jesteśmy ludźmi wywodzącymi się z różnych środowisk, o różnych światopoglądach i to stanowi o naszej sile. Zajmujemy odpowiedzialne stanowiska pracy, prowadzimy własne firmy, pracujemy w różnych instytucjach w mieście. Posiadaną wiedzę i kompetencje zdobywane w pracy i działalności społecznej chcemy wykorzystać działając aktywnie i z zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Ważne są dla nas wartości związane z rodziną, bezpieczeństwem, zdrowiem i  edukacją dlatego też w sposób szczególny będziemy traktować te dziedziny życia naszego miasta.

Jako lokalni patrioci zjednoczeni wokół wyznaczonych sobie celów chcemy realizować wizję nowoczesnego miasta przyszłości z terenami zieleni, rozbudowaną infrastrukturą drogową ze ścieżkami rowerowymi, bazą oświatową i rekreacyjno-sportową na miarę oczekiwań mieszkańców.

Naszym głównym celem jest wszechstronny rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny Biłgoraja.

Naszą siłą jest odwaga, energia, przedsiębiorczość, kompetencje, doświadczenie, wiedza i wiara w realizację naszych przedsięwzięć.

Widzimy konieczność zmiany sposobu zarządzania miastem dobry samorząd to taki który współtworzą mieszkańcy dlatego chcemy z nimi rozmawiać wsłuchując się w ich potrzeby i oczekiwania starając się je realizować i im służyć.